Алтын Есiк

(ТОО Алтын Есік Алматы)

Блок 1,
ряд 1,
Бутик 31,
Алтын Есiк